Sempozyuma Davet
Günümüz itibariyle dünya genelinde yaşanan pandemi, savaşlar, iklim değişikliği, sosyal sorunlar ve ekonomik bunalımlar sürdürülebilir kalkınma konusunun önemini giderek artırmaktadır. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefleri içeren bir evrensel eylem çağrısı niteliğindeki sürdürülebilir kalkınma amaçları küresel sorunların çözümü konusunda oldukça önemli hedeflerdir. Söz konusu amaçlar; tüm dünyada açlık ve yoksulluğa son vermek, iklim değişikliği ile mücadele etmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, nitelikli eğitimi, sorumlu üretim ve tüketimi yaygınlaştırmak gibi 17 ana başlıktan oluşan sosyal, kültürel ve ekolojik meselelerin çözümüne odaklanmaktadır. Bu noktadan hareketle sürdürülebilir kalkınma konusu sosyal hizmet mesleğinin de amaçlarıyla paralel olup bu yıl düzenlenecek sempozyumun odağını oluşturmaktadır.

“Sosyal Hizmet Sempozyumu 2022: Sürdürülebilir Kalkınma ve Sosyal Hizmet” adlı sempozyumumuz bu yıl Karabük Üniversitesi ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği işbirliğinde 13-15 Ekim 2022 tarihinde Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Saadettin Ökten Konferans Salonunda düzenlenecektir. Hibrit bir şekilde (hem yüz yüze hem online) düzenlenecek olan sempozyuma sizleri de davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Doç. Dr. Oğuzhan Zengin (Karabük Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü)
SHU Ramazan Yüksel (SHUDER Genel Başkanı)


Sempozyum Alt Temaları
Yoksulluk                                                           
Açlık                                                                  
Sağlık ve kaliteli yaşam                                    
Nitelikli eğitim                                                    
Toplumsal cinsiyet eşitliği                                 
Temiz su ve sanitasyon                                     
Erişilebilir ve temiz enerji
İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme
Sanayi, yenilikçilik ve altyapı
Eşitsizliklerin azaltılması
Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar
Sorumlu üretim ve tüketim
İklim eylemi
Sudaki yaşam
Karasal yaşam
Barış, adalet ve güçlü kurumlar
Amaçlar için ortaklıklar
Sosyal hizmet eğitiminin uluslarası boyutu
Sosyal hizmet uygulamasında zorluklar
Sosyal politika uygulamaları
Çocuk refahı
Engellilik
Göç
Yaşlanma
Pandemi
Aile sorunları
Afetler
 

Ziyaretçi İstatistikleri

Online: 1 | Bugün: 10 | Bu Ay: 431 | Bu Yıl: 3823 | Toplam: 27629